Nacionalni parkovi i parkovi prirode

NP Brijuni

Skupina od dva veća i 12 manjih otočića uz zapadnu obalu Istre. Brijunsko otočje izuzetan je spoj prirodnih vrijednosti i kulturno - povijesne baštine. Blaga klima i pogodni zemljopisni uvjeti, duboko u kopnu uvučeni zaljevi te dobro branjeni visinski položaji osigurali su kontinuitet djelovanja čov...

Saznaj više

NP Kornati

Nacionalni park Kornati je jedna od najrazvedenijih otočnih skupina na Mediteranu, jedinstven splet od 150 otoka, otočića i hridi razasutih na središnjem djelu Jadrana to je najmodriji kutak Jadrana u kojem modra boja Kornatskog mora jos više dolazi do izražaja u kontrastu s bijelo sivim kamenjarom...

Saznaj više

NP Krka

Nacionalni park Krka obuhvaća područje uz rijeku Krku koja izvire tri kilometra sjeveroistočno od Knina, teče kroz dubok i živopisan kanjon, dug 75 km i tvori bučne slapove - Krčić, Risnjak, Miljacku, Roški slap (26) i znameniti Skradinski buk (Slapovi Krke 46m), koji je najveća sedrena barijera u E...

Saznaj više

NP Mljet

Mljet je nacionalni park u Hrvatskoj, a obuhvaća sjeverozapadni dio otoka Mljeta, koji se proteže područjem od 5.375 hektara zaštićenog kopna i okolnog mora. To je područje 11. studenoga 1960. godine proglašeno nacionalnim parkom i predstavlja prvi institucionalizirani pokušaj zaštite izvornog ekosu...

Saznaj više

NP Paklenica

Paklenica je zajednički naziv za dvije kanjonske doline (Velika i Mala Paklenica) s liticama visokim i 400m , koje se okomito na smjer pružanja planine, usjecaju od mora do pod najviše vrhove. Na dodiru mora i planine, u okomito urezanim i dubokim kanjonima podgorske doline koja prati glavni greben...

Saznaj više

NP Plitvička jezera

Plitvička jezera nalaze se danas na jednoj od najvažnijih cestovnih prometnica Hrvatske. U tom Vražjem vrtu, priroda je čovjeku podarila jedan sasvim drugi vrt: vrt čudesnih fenomena krške hidrografije. Vrtlar - krš - stvorio je u Hrvatskoj mnogo toga lijepoga i zanimljivoga, ali - kažu - ovdje mu j...

Saznaj više

Biokovo

Park prirode Biokovo nalazi se u Hrvatskoj, u Splitsko-dalmatinskoj županiji, a prostire se na površini od 19 550 ha i obuhvaća cijeli planinski masiv planine Biokovo u dužini od 25 km, od prijevoja Dubci (kod Brela) do prijevoja Saranač (kod Gornjih Igrana), neposredno iznad turistički poznate Maka...

Saznaj više

Kopački rit

Kopački rit je poplavno područje desnog zaobalja Dunava na sjeveroistoku Hrvatske, u kutu što ga čine Drava i Dunav. To je jedna od najvećih fluvijalno-močvarnih nizina u Europi. Zbog svoje očuvanosti kao rijetkog ritskog ekosustava, velike biološke raznolikosti i izuzetne znanstvene i ekološke vrij...

Saznaj više

Lonjsko polje

Lonjsko polje predstavlja jedan od najvećih i najbolje očuvanih vlažnih, močvarnih i poplavnih biotopa Europe. Periodična naplavljivanja i poplavljivanja najčešće se događaju u jesen i proljeće, rjeđe ljeti, a voda se zadržava od 30 do 100 dana godišnje. Stoga razvoj biljnog svijeta i opstanak život...

Saznaj više

Medvednica

Medvednica se proteže na 270 km2, a njen najviši vrh Sljeme, visok je 1035 m. S njega se pruža prelijepi pogled na Zagreb, Hrvatsko zagorje, pa čak i do slovenskih Alpa. Najniža točka je 120 m nad morem. Na Medvednicu se može doći planinarskim putovima, stazama i cestama, a sa zagrebačke strane i sl...

Saznaj više

Papuk

U parku prirode Papuk očuvana su obilježja žive i nežive prirode, karakteristična za srednju Slavoniju. Neosporno je riječ o prostranom prirodnom i dijelom kultiviranom, području sa naglašenim estetskim, ekološkim, odgojno-obrazovnim, kulturno-povijesnim i turističko-rekreacijskim vrijednostima.

Saznaj više

Telašćica

Park prirode Telašćica čija ukupna površina iznosi 65 km2, ukupne dužine od oko 8 km sa širinom od 150m na najužem djelu do 2 km u najširem. Uvala je dobro zaštićena sa svih strana i oduvijek je služila kao sigurno sidrište brodova. Na prostoru Parka prirode, između uvale i pučine nalazi se jezero M...

Saznaj više

Učka

Učka je planina na istoku Istre,, iznad Kvarnerske rivijere. Odlikuje se zanimljivim reljefom i florom, sa nje se pružaju veličanstveni vidici. Park prirode Učka prije svega karakterizira iznimna raznolikost oblježja na razmjerno malom prostoru. Sa vidikovca pruža se pogled na istarski polutuok, oto...

Saznaj više

Vransko jezero

Vransko jezero po svom je postanku potopljeno kraško polje. Vodu dobiva iz nekoliko manjih izvora. S morem je povezano podzemnim kanalićima. U najjužnijem dijelu Jezera prokopan je uski kanal Prosika. Voda u Jezeru je slankasta, tj. boćata. Ima veliko biološko i gospodarsko značenje. Glede biološkog...

Saznaj više