Kako rezervirati

Smještajnu jedinicu koja će najviše zadovoljavati Vaše želje i potrebe možete odabrati na dva načina:

  • samostalno, služeći se nekom od pet ponuđenih mogućnosti pretraživanja naših stranica ili
  • obračajući se našoj službi prodaje, koja će Vam nakon uvodnog upoznavanja preporučiti određeni broj objekata koji najviše zadovoljavaju Vaše kriterije.

Dok budete pretraživali naše stranice, uz svaki objekt koji privuče Vašu pažnju, možete kliknuti na dugme moj izbor. Klikom na spomenuto dugme odabrani objekt se pohranjuje u virtualnu bazu podataka koju Vi formirate, a koja sadržava samo one objekte koji najviše udovoljavaju Vašim kriterijima.

Vaš odabir ostaje sačuvan, a pristup navedenoj bazi podataka je moguć u bilo koje vrijeme, ali isključivo sa računala na kojem je vršeno pretraživanje, ukoliko ste našu bazu podataka pretraživali kao anonimni korisnik.

Nakon što ste formirali svoj uži izbor, napravite kompletan i detaljan pregled odabranih objekata klikom na link pregled mog izbora. Sistematski i usporedni prikaz odabranih smještajnih jedinica će Vam uvelike pomoći da s lakoćom pronađete objekt koji najviše udovoljava Vašim kriterijima.

Nakon konačnog odabira, potrebno je izvršiti prijavu Vašeg interesa za određenim objektom ispunjajući formular sa rezervacijom. Kako bi daljnja obrada Vašeg zahtjeva uopće bila moguća, bitno je da u tražena polja unesete sve informacije koje se od Vas traže.

Odmah po slanju ispunjenog formulara za rezervacijom, na ekranu će Vam se učitati automatski generirana kalkulacija sa svim stavkama i pripadajućim troškovima, te iznosom koji treba uplatiti za rezervaciju prijavljene smještajne jedinice. Pri izlistu kalkulacije ponuditi će Vam se dvije mogućnosti; odustanak od prijave ili potvrda rezervacije.

Ukoliko se odlučite za potvrdu rezervacije ispunjeni formular će stići u našu službu prodaje. Odmah po primitku formulara za rezervacijom naše osoblje će kontaktirati vlasnika prijavljene smještajne jedinice kako bi, prije konačnog slanja predračuna, provjerili da li stanje na internetu odgovara stvarnosti, odnosno da li je prijavljena rezervacija uopće moguća.

Odmah po odobrenju zaprimljenog zahtjeva za rezervacijom na Vašu e-mail adresu ili fax uređaj šaljemo konačni predračun. U samom predračunu će svi troškovi biti sasvim jasno izraženi, kao i iznos koji trebate uplatiti za potvrdu rezervacije. Samo plaćanje će biti izvršeno sukladno načinu i dinamici plaćanja objavljenoj na našim stranicama.

Za konačnu potvrdu odaslane prijave potrebno je izvršiti uplatu rezervacije i to u roku 24 sata po primitku konačnog predračuna. Prekoračenje navedenog roka od strane gosta može rezultirati overbooking-om, za koji agencija ne snosi odgovornost, no obvezuje se ponuditi gostu zamjenski smještaj iste kvalitete.

Odmah po izvršenoj uplati potrebno je obavijest o tome proslijediti mailom ([email protected]) ili faxom (+385 (0)22 200-551, ili +385 (0)22 338-550, +385 (0)22 338-540, +385 (0)22 331-350) agenciji.

Nakon provjere izvršene uplate, odnosno autorizacije Vaše kreditne kartice, e-mailom ćemo Vam proslijediti sve potrebne informacije o rezervaciji. Pismenu potvrdu o izvršenoj rezervaciji ćemo Vam poslati na Vašu adresu.

Zaprimljena potvrda o uplaćenoj akontaciji (ili voucher za hotel) ujedno je i Vaš pismeni dokaz da ste si za predstojeće ljeto osigurali smještaj na Jadranu..