Kako platiti

NAČIN PLAĆANJA

Prilikom pregledavanja naše ponude na web stranici, za svaku uslugu možete kliknuti na gumb rezervacija ili poslati upit. Naknadno provjeravamo da li je moguće rezervirati traženu uslugu i potvrditi Vam za to završnu cijenu sa pripadajućim troškovima, te iznos akontacije. Ukoliko Vam ponuđena cijena i uvjeti rezervacije odgovaraju trebat će nam Vaša završna potvrda nakon koje ćemo Vam poslati e-mailom narudžbenicu za plaćanje akontacije ili punog iznosa aranžmana/usluge. Akontaciju kao potvrdu rezervacije treba uplatiti u roku 24 sata ukoliko nije drukčije dogovoreno. Nakon uplate potrebno nas je što prije obavijestiti o uplati mailom ili  (+385 22 338 550/ 095 338 5501). Nakon izvršene uplate akontacije, primit ćete potvrdu o plaćanju akontacije, dok ćete za kompletnu uplatu primiti vaučer koji sadrži sve podatke o rezervaciji - aranžmanu.

Plaćanje se može vršiti na više načina:

 1. uplata gotovinom u našoj poslovnici na adresi Ante Šupuka 5, 22 000 Šibenik, Hrvatska
 2. uplatom na žiro račun agencije:

Da bi uplata na žiro račun agencije bila uredno izvršena potrebni su Vam slijedeći podaci:

  • uplatitelj: ime i prezime nosioca rezervacije 
  • svrha uplate:  (npr Putovanje u Rim 01.05.2020. Ana Perić)
  • primatelj: NIK  Turistička agencija Šibenik 22000 Ante Šupuka 5
  • žiro račun: HR7924070001100016267, OTP banka d.d.
  • poziv na broj: HR00 (datum uplate npr. 12022020 za datum 12.02.2020.)

DINAMIKA PLAĆANJA

 • Plaćanje u ratama (cijeli iznos aranžmana treba biti plaćen najkasnije 14 dana prije putovanja, ako ugovorom nije drukčije dogovoreno)

 • Rok za uplatom rezervacije

U cilju potvrde rezervacije gost se obvezuje u roku 24 sata (subote, nedjelje i državni praznici se ne računaju) po ispostavi narudžbenice izvršiti uplatu rezervacije, te potvrdu o tome proslijediti agenciji.
Točan rok do kojeg se agencija obvezuje prijavljene termine držati pod opcijom (prvenstvo zakupa za naručitelja) je naznačen na svakoj ispostavljenoj narudžbenici pod rubrikom "rok dospijeća".