Povijest

KRATAK PREGLED HRVATSKE POVIJESTI

oko 400 p.n.e
Na jadranski otocima osnivaju se prve grčke kolonije
oko 100 p.n.e
Rimljani vladaju istočnom obalom Jadrana.
305.
Rimski car Dioklecijan vlada u današnjem Splitu.
oko 600.
Hrvati se sele u današnju Hrvatsku.
925.
Spominje se prvi hrvatski kralj, Tomislav, koji ujedinjuje panonsku i dalmatinsku Hrvatsku.
1102.
Nakon smrti Petra Svačića, posljednjeg hrvatskog kralja, Hrvatska ulazi u personalnu uniju s Mađarskom.
1242.
Kralj Bela IV izdaje Zlatnu bulu kojom Zagreb proglašava slobodnim kraljevskim gradom.
1699.
Hrvatska je oslobođena turske vladavine; kontinentalna Hrvatska ostaje pod vlašću Habsburgovaca, najveći dio obale i otoka je pod Venecijom; samo je Dubrovačka Republika samostalna.
1815.
Nakon kratkotrajne vladavine Francuza, gotovo cijela današnja Hrvatska ulazi u sastav Habsburške monarhije.
1847.
Hrvatski postaje službeni jezik u Hrvatskoj, gdje zamjenjuje latinski.
1848.
Ban Josip Jelačić obranio Hrvatsku od pokušaja mađarske okupacije i ujedinio sve hrvatske pokrajine.
1918.
Nakon raspada Austro-ugarske monarhije u I. Svjetskom ratu, Hrvatska postaje dijelom Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, kasnije proglašeno Jugoslavijom.
1941.
Njemačke i talijanske snage okupiraju tadašnju Jugoslaviju. Počinje organizirani partizanski otpor, koji unutar Jugoslavije vode hrvatski antifašisti.
1945.
Proglašena je Federativna Narodna Republika Jugoslavija i u njezinom sklopu današnja Hhrvatska kao federalna republika.
1990.
Održani su prvi višestranački izbori nakon 2. svj. rata. Sabor bira dr. Franju Tuđmana za prvog predsjednika.
1991.
Hrvatska proglašava nezavisnost; počinje srpska pobuna koju podržavaju Jugoslavenska narodna armija i Srbija, što rezultira okupacijom trećine hrvatskog teritorija.
1992.
Republika Hrvatska postaje članicom Ujedinjenih Naroda.
1998.
Posljednji okupirani dio Hrvatske, uključujući Vukovar, vraćen je pod hrvatsku vlast.
1999.
Umire prvi hrvatski predsjednik, dr. Franjo Tuđman.
2000.
Održani izbori, pobijedila koalicija 6 stranaka.
2003.
Održani izbori, pobijedila Hrvatska Demokratska Zajednica.